FaceBook YouTube Twitter Donate Now
Nepal Society of the Disabled
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम
Published Year : Mar 14, 2012 Read Book

 

  
नयाँ सविधानका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवाज
Published Year : Jan 18, 2009 Read Book

 

  
नयाँ सविधानमा अनिवार्य लेखिनुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल
Published Year : Jan 18, 2009 Read Book

 

  
नयाँ सविधानका लागि पाँच विकास क्षेत्रबाट सङ्कलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दाहरु
Published Year : Jan 18, 2009 Read Book