FaceBook YouTube Twitter Donate Now
Nepal Society of the Disabled

अपाङ्गता परोपकार कोषलाई सहयोग

नेपाल अपाङ्ग समाज र नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संयुक्त संरक्षकत्वमा २०६९ सालमा स्थापना भएको अपाङ्गता परोपकार कोषलाई  लाङ्गटाङ्गरी ट्रेकिङ्गका ब्यवस्थापक प्रमुख श्री पम्फा धमलाले रु ५,००० अक्षरेपी पाँच हजार सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ । 

धमलाले उक्त रकम मिति २०७१ साल पौष ११ गतेका दिन नेपाल अपाङ्ग समाजका अध्यक्ष श्री तेज कुमारी तिवारीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । 

अपाङ्गता परोपकार कोषमा जम्मा हुन आउने सहयोग रकम मध्य २५ प्रतिशत रकम विपन्न परिवारमा रहेका  अपाङ्गता भएका वालवालिकाको पठन पाठनमा, २५ प्रतिशत रकम अति विपन्न अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको भैपरि आपत विपतमा र ५० प्रतिशत रकम विपन्न अवस्थामा रहेका र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नभएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको स्वरोजगारको क्षेत्रमा परिचालन हुने छ । 

नेपाल अपाङ्ग समाज र नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रस्तावलाई स्विकार गरी सहयोग प्रदान गर्नु भएकोमा लाङ्गटाङ्गरी ट्रेकिङ्गका ब्यवस्थापक प्रमुख श्री पम्फा धमलाप्रति नेपाल अपाङ्ग समाज आभार ब्यक्त गर्दछ । 

 

 

लाङ्गटाङ्गरी ट्रेकिङ्गका ब्यवस्थापक प्रमुख श्री पम्फा धमला


Posted Date : 2014-12-31 02:12:23

Other News