FaceBook YouTube Twitter Donate Now
Nepal Society of the Disabled

बैंक अफ काठमाण्डौद्दारा अपाङ्गता परोपकार कोषलाई सहयोग

नेपाल अपाङ्ग समाज र नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संयुक्त संरक्षकत्वमा रहेको अपाङ्गता परोपकार कोषलाई बैंक अफ काठमाण्डौले रु १०,००० ।– आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । 
बैंक अफ काठमाण्डौले उक्त रकम मिति २०७१÷९÷२७ गते नेपाल अपाङ्ग समाजका अध्यक्ष तेज कुमारी तिवारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । 
विभिन्न संघ संस्था, निजी क्षेत्र र ब्यक्ति महानुभावद्दारा स्वेच्छाले अपाङ्गता परोपकार कोषमा जम्मा हुन आउने सहयोग रकम  मध्य २५ प्रतिशत रकम विपन्न परिवारमा रहेका अपाङ्गता भएका वालवालिकाको पठनपाठन, २५ प्रतिशत रकम अति विपन्न अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिको भैपरी आपत विपतमा र ५० प्रतिशत रकम विपन्न अवस्थामा रहेका र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नभएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको स्वरोजगारको क्षेत्रमा परिचालन हुने छ । 
नेपाल अपाङ्ग समाज र नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रस्तावलाई स्विकार गरी सहयोग प्रदान गर्नु भएकोमा नेपाल अपाङ्ग समाज र नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बैंक अफ काठमाण्डौ प्रति आभार प्रकट गर्दछ । 

 


Posted Date : 2015-01-12 23:48:16

Other News